Artist: 
Search: 
Reddit

マキシマムザホルモン (Maximum The Hormon - 恋のメガラバ lyrics

Bitch you rock Kill all Get your way
Bitch you rock Kill all Get your way
Bitch you rock Kill all Get your way
Bitch you rock Kill all Get your way YEAH!!

Swing summa icecream getchu! mega laba
Suppin glamma suppinga jyu mega laba
Pink shulaba speaka chu! mega laba
AnikiLOVERsign

Swing summa icecream getchu! mega laba
Suppin glamma suppinga jyu mega laba
Pink shulaba speaka chu! mega laba
AnekiLOVERsign

Cho~blue damare! You ganna SEX appeal PEOPLE mesu
Setsubousei butsukeno netsu ba~n
Fu~yu bankai yuutsu natsukuru fuankan lady~
Nureba nebaneba death paint
Fuanna wanchan anta natsu game maraga hanran saspence
Mero mero Ero PLAYGIRL! PLAYGIRL!
H tsugouna doramastick ketsugouna gomanetsu play
Discode kone onrei

Daremo karemo harikiri mousou
Fullu bikini kirete tousou
Toropicalu nen nen jyusho~ozone souzone muzan bi~san
Arema matsuride kousou
Demise garamino rantou
Tekitano niichan neechan boromouke suru masta~

Fuanna wanchan anta natsu game maraga hanran saspence
Mero mero Ero PLAYGIRL! PLAYGIRL!
H tsugouna doramastick ketsugouna gomanetsu play
Discode kone onrei

He~y irero reibou
Cherry goin to bed
Good bye ero saibou
Heroin zenmetsu~ulate

Modai little boy
Detsumarino moui
Omae labu rironsae saino
Mousou atsumare genmetsu toumeino lain
Tada itsumo ore furaren in my room

No make floor e
Kibunwa star rame
Yukata furin da~lin
Ima roman rock honey
OH~... !! Radio baku onwa mabetsumi~iro
Minna fall in love
Exzotic party Shakeyourbody!
No bra afure kuroku samma~YEAR!

Swing summa icecream getchu! mega laba
Suppin glamma suppinga jyu mega laba
Pink shulaba speaka chu! mega laba
AnikiLOVERsign

Swing summa icecream getchu! mega laba
Suppin glamma suppinga jyu mega laba
Pink shulaba speaka chu! mega laba
AnekiLOVERsign

Cho~blue damare! You ganna SEX appeal PEOPLE mesu
Setsubousei butsukeno netsu ba~n
Fu~yu bankai yuutsu natsukuru fuankan lady~
Nureba nebaneba death paint

Fuanna wanchan anta natsu game maraga hanran saspence
Mero mero Ero PLAYGIRL! PLAYGIRL!
H tsugouna doramastick ketsugouna gomanetsu play
Discode kone onrei

Hamige ninmari dosukebe break~o
Kagomemo mome ketsu mouletsuno parade
Are ganeyare bikini torade
Hanabi agare baka oreno koumon e

Fuanna wanchan anta natsu game maraga hanran saspence
Mero mero Ero PLAYGIRL! PLAYGIRL!
H tsugouna doramastick ketsugouna gomanetsu play
Discode kone onrei

He~y irero reibou
Cherry goin to bed
Good bye ero saibou
Heroin zenmetsu~ulate

Modai little boy
Detsumarino moui
Omae labu rironsae saino
Mousou atsumare genmetsu toumeino lain
Tada itsumo ore furaren in my room

No make floor e
Kibunwa star rame
Yukata furin da~lin
Ima roman rock honey
OH~... !! Radio baku onwa mabetsumi~iro
Minna fall in love
Exzotic party Shakeyourbody!
No bra afure kuroku samma~YEAR!

Swing summa icecream getchu! mega laba
Suppin glamma suppinga jyu mega laba
Pink shulaba speaka chu! mega laba
AnikiLOVERsign

Swing summa icecream getchu! mega laba
Suppin glamma suppinga jyu mega laba
Pink shulaba speaka chu! mega laba
AnekiLOVERsign

Bitch you rock Kill all Get your way
Bitch you rock Kill all Get your way
Bitch you rock Kill all Get your way
Biba bimbou
Bibou rinsu mania