Artist: 
Search: 
Reddit

ดา เอ็นโดรฟิน (Da Endrophi - ภาพลวงตา (Song) lyrics

ภาพที่ทำว่ามีเยื้อใย ภาพที่ทำอะไรเพื่อฉัน
การแสดงว่าห่วง หวง กัน
เธอคิดใช่ไหมว่าฉันคงเชื่อจริงๆ

ในทุกๆถ้อยคำ เบื้องหลังแววตา
ซื่อตรง อ่อนโยนจากเธอ
ฉันรู้ดีหมดแล้ว และไม่เคยคาดคิด

มันก็เป็นแค่เพียงภาพลวง หลอกตา
ที่เธอสร้างขึ้นมาให้ฉันได้ใจ
มันไม่เคยจะเป็น ของจริง
แค่ลวง แค่หลอกกันไป (แค่นั้น)

ภาพที่เธอแต่งเติมสร้างมา
ทำให้ฉันศรัทธาเชื่อถือ
เป็นแค่ควันอยู่ในสองมือ
แค่เพียงไม่นานก็เลือนลางหายไป

ในทุกๆถ้อยคำ เบื้องหลังแววตา
ซื่อตรง อ่อนโยนจากเธอ
ฉันรู้ดีหมดแล้ว และไม่เคยคาดคิด

มันก็เป็นแค่เพียงภาพลวง หลอกตา
ที่เธอสร้างขึ้นมาให้ฉันได้ใจ
มันไม่เคยจะเป็น ของจริง
แค่ลวง แค่หลอกกันไป (แค่นั้น)

มันก็เป็นแค่เพียงภาพลวง หลอกตา
ที่เธอสร้างขึ้นมาให้ฉันได้ใจ
มันไม่เคยจะเป็น ของจริง
แค่ลวง แค่หลอกกันไป (แค่นั้น)

ที่เธอทำ

มันก็เป็นแค่เพียงภาพลวง หลอกตา
ที่เธอสร้างขึ้นมาให้ฉันได้ใจ
มันไม่เคยจะเป็น ของจริง
แค่ลวง แค่หลอกกันไป (แค่นั้น)