Artist: 
Search: 
Reddit

שלמה ארצי (Shlomo Artzi) - צימאון (שיר) lyrics

לא חיים לנצח כי, הנצח לא קיים, תדעי
לבני אדם יש מצוקות והן כל־כך גדולות.
מי ישים אותך אצלי? מי ישים אותי אצלך?
מי ישקה אותנו בזמן הצימאון?

בלילה תחפשי כוכב, אם זה עובד לא תהיי לבד.
אל תשתני, אל תתחנפי לאף־אחד ביום.
כנסי אליי לתוך הדם, זאת אהבה וזה לא מושלם.
תקשיבי לי, אני צועק פה, איזה צימאון.

כבר יומיים מתים מחום ושיגעון.
מי ערב שהכאב יחלוף? (כבר יומיים...)
כבר יומיים אני מת מחום, אין פיתרון.
מי ערב שהזאב יחטוף?

שוב שוברים את השגרה בארץ מלאת תגרה
אומרים ראו אותנו מחפשים באור ניאון (את הספינה...)
את הספינה אשר אבדה (את האפסות...)
את האפסות המתוקה (את הנשיקה...)
את הנשיקה שהתרסקה לה
איזה צימאון.

כבר יומיים מתים מחום ושיגעון.
מי ערב שהכאב יחלוף? (כבר יומיים...)
כבר יומיים אני מת מחום, אין פיתרון.
מי ערב שהזאב יחטוף?

לא חיים לנצח כי, הנצח לא קיים, תדעי
העץ נופל, השיר קמל - נשאר רק זיכרון.
אופטימיות יש רק במזרח, במערב אין כל חדש
רק מי ישקה אותנו בזמן הצימאון?

כבר יומיים אני מת מחום ושיגעון.
מי ערב שהכאב יחלוף? (כבר יומיים...)
כבר יומיים מתים מחום, אין פיתרון.
מי ערב שהזאב יחטוף?