Artist: 
Search: 
Reddit

שלמה ארצי - להציל אותך lyrics

תחת כל שמיים, ליד כל עץ עומד
הייתי בא תמיד אלייך, להציל אותך.
וכשהיית שוקעת כמו שמש דיכאון
הייתי בא באמצע כעס או באמצע יום.

תמיד אחר הצהריים, כשאין סימן בחוץ
היית צוללת כהרף עין לארץ הילדות.
היית הולכת לחפש את מה שאין מזמן
היית אומרת: "יש כספת וכולנו שם."

וגם אם הייתי בצד השני של העולם, ואת היית פה
גם אם לא יכולתי להציל אותך מכולם, הייתי מנסה לבוא
וגם אם לא הרגשת כבר כלום, אפילו לא את עצמך
הייתי בא להציל אותך, להציל אותך אפילו ממך.

Hey (hey!) I need somebody
Hey (hey!) is there anybody?
Hey (hey!) I need someone to hey me.

תחת כל שמיים, כולנו בני אדם
חיים עם פחד בעיניים בכל גיל ובכל זמן
אם תצלצלי, אני לוחש לך, אעוף אלייך כמו טיל
להציל אותך מכל הרשע, רק מי יציל אותי?

Hey (hey!) I need somebody
Hey (hey!) is there anybody?
Hey (hey!) I need someone to hey me.

וגם אם הייתי בצד השני של העולם, ואת היית פה
גם אם לא יכולתי להציל אותך מכולם, הייתי מנסה לבוא
וגם אם לא הרגשת כבר כלום, אפילו לא את עצמך
הייתי בא להציל אותך, להציל אותך אפילו ממך.