Artist: 
Search: 
Reddit

שלמה ארצי - דבר איתי על המצב lyrics

דבר איתי על המצב, ובינתיים
תודה על כל חיבוק, על כל גרם של שמיים
מעוד שקיעה לעוד זריחה, מעוד עצבות לעוד בדיחה
אחרי שנים עוד לא תבין את עצמך

קפה חזק שומר שלא ניפול שוב למלכודת
נשיקת פרידה כדי להחזיק מעמד עוד חודש
הזמן עובר, אז מה חסר? מעט זה לפעמים הרבה
אחרי שנים אין סיכומים, יש רק ספק

ואולי אין איש יודע למה באנו הנה?
נחש את מי פגשתי באמצע השדות
מה לעשות בשקט? מה לעשות ברעש?
אל תגיד "פקששתי", אל תתחיל לבכות.
כשהאור כבר עולה בחוץ,
תגיד: "הנה, יש לי פתח הזדמנות"

תבדוק דרכון, מזרח תיכון, גם היא נלחצת
תגיד: "נכון, אין ביטחון בזמן העצב"
ושוב כמו צב, תעמיס את כל חייך על הגב
וזה כואב, ואין לי טענות לאף אחד.

ואולי אין איש יודע למה באנו הנה?
נחש את מי פגשתי באמצע השדות
מה לעשות בשקט? מה לעשות ברעש?
אל תגיד "פקששתי", אל תתחיל לבכות.
כשהאור כבר עולה בחוץ,
תגיד: "הנה, יש לי פתח הזדמנות"

עולם פוליטי, אם טעינו אין כבר כוח
נעשה דברים קטנים כמו, למשל, לנסוע
עד שנבין את החיים הם בטח ייגמרו
תעשה כביסה, צא למסע, תתחיל לעוף.