Artist: 
Search: 
Reddit

רונה קינן - מיהו המילל ברוח lyrics

מיהו המיילל ברוח והרוח בו
מיהו שהשאיר פתוח את חדרי ליבו
ואולי אולי זה כלב נד על הדרכים
כי תמיד בלילה דלף הכלבים בוכים

ואולי זאת הרכבת שם בערבה
שלקחה מן האוהבת את מאהבה
ואולי אולי זה ילד שנולד עצוב
כי היתה לו אם אומללת והלכה בלי שוב

מיהו המיילל ברוח ובקולו השכול
מי המתפלל לנוח ואינו יכול
זה שיר בכי
זה שיר דחי ששרים כולם
כך זולג לו על הלחי עצב העולם