Artist: 
Search: 
Reddit

רונה קינן - חמסין lyrics

בחדרי מוגפים כל התריסים
חום וחושך כרתו פה ברית
כסדר של פסח בבית אנוסים
ערוכה פת השחרית

את פורסת לי לחם "אכלי, אכלי!"
מצטמקת ידך היפה
את מבוקר עד ליל תעבדי בשבילי
כדי לשכוח שאת עייפה

ושוב מחר החנק בגרון
לילה וחמסין, אתה והיא
מחר יהיה כל רגע האחרון
הזמן - המתאבד האלוהי

אמא סלחי, לא פתרת, לא ידעת
כי ארצי בת חמסין עקרה ונוקשה
כי היום אכזרי פה כשתיקה של הבת
שבגרה והייתה לאישה

ושוב מחר החנק בגרון
לילה וחמסין, אתה והיא
מחר יהיה כל רגע האחרון
הזמן - המתאבד האלוהי

וצחוק כבד מאוד יכאיב, יכאב
חמסין, אתה והיא, ואין מפלט
ורטט קר יחרוט בתוך שרב
מאה מיתות, ולא קנאה אחת
מאה מיתות, ולא קנאה אחת
מאה מיתות, ולא קנאה אחת