Artist: 
Search: 
Reddit

רונה קינן - הקול שקורא לי lyrics

קחי אותי איתך
תראי לי איך נוזל הזמן בצד שלך
"הוא מטפטף לאט" היא אמרה
ובעיניים פקוחות ישנות
אפשר להגיד לזה לא

הקול שקורא לי חוזר

את לא יודעת כמה היא אמרה
כמה אוויר אני צריכה בשביל לנשום
כמה לרוץ כדי לדרוך באותו המקום

הקול שקורא לי חוזר
הלילה נמתח השיר מתקצר

זה שיר ערש עתיק וקודר
של אם עייפה לתינוק שתמיד נשאר ער

הקול שקורא לי חוזר
הלילה נמתח השיר מתקצר
מתקצר