Artist: 
Search: 
Reddit

מיטשל - מיקה קרני lyrics

שלוש שלושים אני ומיטשל מחכים בתחנה
מאה חמישים ושמונה לא מגיע
זה קוראים אותו נדמה לי חיים מקשיב בהבנה
לוחץ על הכפתור, צועק, מיטשל מזיע

עשרים לארבע מתיישבים
עוברים על כל הרשימות
חיים כך נדמה לי מאבד עניין
מאה חמישים ושמונה וודאי ישן לו כמו תינוק
אני ומיטשל מתיישבים קרוב מדי

אף אחד לא בא
וזה כבר מאוחר
ומצידי אני ומיטשל עד מחר
אף אחד לא בא וזה כבר מאוחר
ומיצידי אני אני אני....

זה כבר משהו ושלושים
החום קטן, קטן מדי
וחיים לוקח פילטר ליני קר
מיטשל כבר מזמן הוציא ידיו מהכיסים
מאה חמישים ושמונה, הוא לא בא, לא בא

אחד אומר בקשר שראו אותו פונה לנביאים
שולחים מונית, כיוון בת ימה, לחפש
מיטשל ואני מזמן כבר לא עוסקים בדיבורים
חיים פותח פה רק לפהק