Artist: 
Search: 
Reddit

בית הבובות - עומד מול ראי lyrics

וכנראה שאחרי הכל את תהיי כאן לצדי
והכל נראה צר פתאום צפוף מידי בשבילי
והנה אני עומד מול ראי
מנסה להיות חצי אמתי

מתוך הדמיון זה לא ישרוד
זה חייב להיות מציאותי מציאותי

קום הגיע הזמן לקום
להתחיל ללכת בדרך המדוברת
נסה לבודד את הכל
כי כל ציור גדול מתחיל בקו של מכחול פשוט
הפעם הוא לא חייב להיות שחור

לא חייב להיות שחור...

  • בית הבובות LYRICS