Artist: 
Search: 
Reddit

Хиподил (Hypodil) - Д'Ска lyrics

Пистолет избухна - БУМ
котката умря от шум
всъщност май не ти се пие
да обаче не и ние.
Търси се лицето вещо
в ситуацията гнила,
болка тежка някой плещи
и се бара за вентила.
Може да звучи по детски
корабът ми е Радецки.
После друг издаде фронта
и с присъствие лиши
нам, а гаджето си помпа
между мръсните уши.
В състояние навлиза
на потекъл парафин
първото ми лесоно влиза
избих пореден клин.