Artist: 
Search: 
Reddit

Хиподил (Hypodil) - Възбуден съм! lyrics

Възбуден съм като
шишарка
в очакване да падна долу,
изплезен като куче в парка
изобщо чувствам се доволен.
Главата ми е пъла с
пърхут
и търтеи в ума ми пърхат,
по-кьорав съм и от къртица
затуй налитам на дечица.
Усещането е прекрасно
дори на тебе ти е ясно,
ако не слушаш ще те
фрасна
на теб говоря тревопасно.
Закон на земното
притегляне,
закон за масовия глад,
дали телесно е увреждане,
ако разхлабен си отзад?
Закон за коня е да тича,
за кучето е да хвърчи,
това на нищо не прилича,
но само то, а не и ти.