Artist: 
Search: 
Reddit

Мизар (Mizar) - Магла lyrics

Магла
-----
Каде си
од каде извираш
во темнина
како чекор
твојот глас
е како камен
погледни ме
низ потни стакла

Многу силно
како магла

Ти гледаш во магла
со очи на дамар
твојата беда е една
те чека твојот бог
те чека твојот бог
те нема

(Чаповски)