Artist: 
Search: 
Reddit

Мизар - Дождот lyrics

Дождот
------
Таа е модра
на дваесет години
тече крвта како река
и само гледа
во солзите топејќи се
таа се смее како зорите небудни

Чекај го дождот
кога сонцето умира

(Чаповски)