Artist: 
Search: 
Reddit

Ивана - Не Е Ваша Работа lyrics

Не лягал само с мене,
Това ли ви тревожи?
Жените често сменял,
Ще сменя като може.
Не искал да се жени,
Че кой нормален иска?
Такъв не бил за мене –
Е, поемам риска!

Не лягал само с мене,
Това ли ви тревожи?
Жените често сменял,
Ще сменя като може.
Не искал да се жени,
Че кой нормален иска?
Такъв не бил за мене –
Е, поемам риска!

Вижте, не е ваша работа,
Как живеем с него двамата.
Може да е лош и всякакъв –
Просто искам го такъв.
Вижте, не е ваша работа,
Ще се задържим ли двамата.
Може да не се разбираме,
Но един за друг умираме.

Парите си пилеел,
Щом има да пилее.
И ден за ден живеел,
Ми да пък да живее.
До късно се запивал,
Защо пък да не пие?
Животът ми разбивал,
Е, ама и вие!

Вижте, не е ваша работа,
Как живеем с него двамата.
Може да е лош и всякакъв –
Просто искам го такъв.
Вижте, не е ваша работа,
Ще се задържим ли двамата.
Може да не се разбираме,
Но един за друг умираме.

Вижте, не е ваша работа,
Как живеем с него двамата.
Може да е лош и всякакъв –
Просто искам го такъв.
Вижте, не е ваша работа,
Ще се задържим ли двамата.
Може да не се разбираме,
Но един за друг умираме.