Artist: 
Search: 
Reddit

Архангел - Превез lyrics

Превез

Ја загубив моќта,
одам со темен превез на срцето
Ова што го гледам
не е вистина

Толку е студено

Во твојот свет без љубов
се ќе се престори во смрт
и се почесто тоа те радува

Нема да можеш никогаш
да бидеш моја потреба
и да ме мразиш, ќе биде залудно

Понекогаш љубовта е
совршено циничен убиец
Толку потребен лажен одговор

Само за миг ќе погледнам
толпа луѓе обично
овде нема ништо,
ништо што ми е потребно

Во твојот свет без љубов
се ќе се престори во смрт
и се почесто тоа те радува
Нема да можеш никогаш
да бидеш моја потреба
и да ме мразиш, ќе биде залудно

Не знам што е лага
а што вистина

Нема да можеш никогаш...

Само за миг ќе погледнам...

Во твојот свет без љубов...

Понекогаш, понекогаш љубовта е
совршено циничен убиец, убиец!