Artist: 
Search: 
Reddit

Архангел - Луна lyrics

Луна

Како си, кој е тој немир
Опиши го, ако можеш
Доаѓа како магла
Нема страв, лице во лице

Мојот дом е така близу
Смири ме до полна штама
Растури се, мудра главо
Нема страв, лице во лице
Тишина
Зар не гледаш туѓи лица?

Силен зрак од полна луна
Доаѓа, пресекува
Првпат ноќ со девет сенки
Одлепени од мојот мрак

Мојот дом е така близу...